Geld lenen kost geld

Privacy Statement

Gegevensverwerking
 Bij bezoek aan deze website kan Interbank N.V. (hierna: Interbank), de aanbieder van het SNS Doorlopend Krediet, gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als u een lening aanvraagt, krijgt Interbank de beschikking over uw persoonsgegevens. Crédit Agricole Consumer Finance Nederland B.V, waarvan Interbank onderdeel is, is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw gegevens worden gebruikt om overeenkomsten aan te gaan en uit te voeren, om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen voor marketingactiviteiten en voor fraudebestrijding, integriteitbewaking binnen financiële instellingen en statistische analyse. Als het nodig is voor een opdracht die wij hebben gekregen, kan het voorkomen dat wij persoonlijke gegevens doorgeven aan een aan ons verbonden onderneming. Dit doen wij om u beter van dienst te kunnen zijn.

Uiteraard houdt Interbank zich bij het verwerken van uw gegevens aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en General Data Protection Regulation (GDPR) stellen.

Lees hier de volledige versie van het Privacy Statement. Dit statement geeft een overzicht van de doeleinden waarvoor we gegevens verwerken in het kader van deze website. Ook biedt het Privacy Statement u meer informatie over het gebruik van cookies op deze website en vindt u in het Privacy Statement hoe u uw rechten voor uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Interbank  behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. We raden u aan om dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen. Zo blijft u van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies
 Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaatst. U kunt het gebruik van cookies via de instellingen van uw browser uitschakelen. Dit leidt echter tot een minder goede werking van deze website.

Websites van Derden
 Het Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die u via links op onze website bezoekt.

Er is iets foutgegaan...
Neem contact op met onze technische helpdesk.